Γραμμικό - Ελεύθερο Σχέδιο


Καλλιτεχνικά προγράμματα 
Ελεύθερο σχέδιο - Αρχιτεκτονικό  σχέδιο

απευθύνονται στους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν  σχεδιαστικές γνώσεις και δεξιότητες.