Προφίλ


ΕΥΒΟΪΚO ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

Η πολιτιστική εταιρεία ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ είναι ένας ανεξάρτητος φορέας τέχνης, καλλιέργειας, ανάπτυξης και διάδοσης της πολιτιστικής γνώσης που προκύπτει από την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.

Ιδρύθηκε στο νησί Εύβοια, από την οικογένεια καλλιτεχνών Ραχούτη και λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Πλαισιώνεται από ένα ευρύ δίκτυο καλλιτεχνών και φίλων των γραμμάτων και των τεχνών, αναπτύσσοντας σχέσεις συνύπαρξης, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης, έρευνας και μελέτης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς και αφορούν την ανάπτυξη της τέχνης ως μέσο έκφρασης αλλά και ως μέσο συνοχής της κοινωνίας, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών  μέσα από  καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις για θέματα που αφορούν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την περιβαλλοντική προστασία και κάθε τι άλλο που προάγει ιδανικά, ιδέες και στόχους προς όφελος της κοινωνικής προόδου και ευημερίας.

Το Ευβοϊκό Κέντρο Τεχνών σχεδιάζει, οργανώνει και παρέχει εργαστηριακά επιμορφωτικά προγράμματα τέχνης και πολιτισμού, καλλιτεχνικά εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, εικαστικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές παραστάσεις, προβολές, αφιερώματα, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, με αποδέκτες όλους, χωρίς διακρίσεις.

Διατηρεί αρχείο εικαστικών έργων Mail Art  από δωρητές καλλιτέχνες.  Καταγράφει, παράγει και εκδίδει  έντυπο και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό,  καταλόγους εκθέσεων, λευκώματα, περιοδικά, ιστοσελίδες, στα πλαίσια της δημοσιοποίησης των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων.

Προωθεί την ανταλλαγή, την αμοιβαιότητα και την επικοινωνία μεταξύ καλλιτεχνών  σε όλο τον κόσμο και συνεργάζεται με πολιτιστικούς οργανισμούς και καλλιτεχνικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς σε διάφορες χώρες, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας  και την υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων,  προσφέροντας ποικιλοτρόπως  στη διάδοση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.