Γλυπτική


Σεμινάρια γλυπτικής

απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν τις τεχνικές της Γλυπτικής, ανεξάρτητα από ηλικία και τυπικά προσόντα.